Čeká Vás kontrola? Připravte se… (V. díl)

Úřad Hospodářské komory ČR pokračuje ve vydávání příruček objasňujících základní otázky v souvislosti s nejrůznějšími kontrolami podnikatelů ze strany orgánů státní správy. V pořadí již pátá vydaná příručka je zaměřena na KONTROLY INSPEKCE PRÁCE …

Státní úřad inspekce práce se sídlem v Opavě a jednotlivými oblastními inspektoráty se při návštěvách u podnikatelů a firem zaměřuje na kontrolu dodržování povinností vznikajících v pracovněprávních vztazích, na úseku odměňování, dodržování doby odpočinku, apod. Samozřejmě nechybí ani kontrola plnění povinného podílu zaměstnávání OZP či případného nelegálního zaměstnávání občanů ČR nebo cizinců.
Cílem postupně vydávaných příruček je poskytnout podnikatelům užitečné informace o průběhu kontrol státními úřady, o způsobech jejich zahájení i ukončení a v neposlední řadě také o jejich právech a povinnostech. V první příručce byly představeny základní instituty vztahující se ke kontrolám obecně. Druhá byla věnována daňové kontrole, další se zaměřila na kontroly prováděné živnostenskými úřady a pořadí čtvrtá příručka mapovala průběh kontroly České obchodní inspekce.
Příští, už poslední avizovaná specializovaná informativní příručka Hospodářské komory, kterou opět najdete i na webu APM Automotive, by měla přiblížit kontroly prováděné Českou správou sociálního zabezpečení.

 

Předcházející díly seriálu: