Čeká Vás kontrola ? Připravte se… (I. díl)

V reakci na podněty podnikatelů, týkající se rostoucího počtu kontrol jejich provozů ze strany různých orgánů státní správy, připravil úřad Hospodářské komory ČR sérii příruček, které podnikatelům objasní základní otázky vyskytující se v souvislosti s nejčastějšími kontrolami.

V reakci na podněty podnikatelů, týkající se rostoucího počtu kontrol jejich provozů ze strany různých orgánů státní správy, připravil úřad Hospodářské komory ČR sérii příruček, které podnikatelům objasní základní otázky vyskytující se v souvislosti s nejčastějšími kontrolami. Příručky jsou koncepčně připraveny tak, aby poskytovaly podnikatelům nezbytné základní informace o tom, jak příslušné kontroly probíhají, kdo je oprávněn je provést, jaká součinnost může být po podnikatelích vyžadována a konečně jaká mohou být učiněna zjištění, příp. jaké mohou být jejich následky.

 

Ze statistik HK vyplývá, že nejčastější kontroly u podnikatelů provádějí:

  1. Daňová a finanční správa
  2. Živnostenské úřady
  3. Česká obchodní inspekce
  4. Česká správa sociálního zabezpečení
  5. Státní inspekce práce

 

Jako první přinášíme obecnou příručku vycházející z kontrolního řádu, která obsahuje základní principy kontrol, oprávnění kontrolujících i kontrolovaných osob či výčet nejčastějších kontrol. Na obecnou příručku pak budou postupně navazovat další, specializované (Daňová kontrola, Kontrola živnostenského úřadu, Kontrola České obchodní inspekce, Kontrola České správy sociálního zabezpečení, Kontrola Státní inspekce práce, Kontrola Cizinecké policie, Kontroly orgánů sledujících rozpočtovou kázeň…), které rovněž postupně najdete na webu APM Automotive.