Čeká Vás kontrola? Připravte se… (III. díl)

Po prázdninové přestávce vydal úřad Hospodářské komory ČR další se série příruček objasňujících základní otázky vyskytující se v souvislosti s nejrůznějšími kontrolami podnikatelů ze strany orgánů státní správy. Tentokrát se jedná o praktického průvodce KONTROLOU ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU …

Vydáváním uvedených příruček Hospodářská komora České republiky reaguje na podněty podnikatelů, vztahující se k problematice množství kontrol podnikatelů ze strany orgánů státu souvisejících i s nově účinnými zákony (například zákon o elektronické evidenci tržeb). Tyto příručky, které svým členům zprostředkovává také Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel ČR (SAČR), mají za cíl podnikatelům objasňovat základní otázky nejčastějších kontrol. V první příručce byly představeny základní instituty vztahující se ke kontrolám obecně. Druhá byla věnována e daňové kontrole. Tato, v pořadí třetí, příručka se již zaměřuje na konkrétní oblast, a to na kontrolu prováděnou živnostenskými úřady. Předkládaná příručka má za cíl přiblížit podnikatelům průběh kontroly, způsoby jejího zahájení i ukončení, a v neposlední řadě také jejich práva a povinnosti.