Čeká Vás kontrola? Připravte se… (IV. díl)

Úřad Hospodářské komory ČR po kratší přestávce opět vydal další se série příruček objasňujících základní otázky vyskytující se v souvislosti s nejrůznějšími kontrolami podnikatelů ze strany orgánů státní správy. Tentokrát se jedná o praktického průvodce KONTROLOU ČESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCE (ČOI) …

Příručka mimo jiné odpovídá na otázky podle jakého právního předpisu kontroloři ČOI postupují, co je předmětem kontroly nebo jaká jsou práva a povinnosti kontrolorů či kontrolovaných osob. Cílem postupně vydávaných příruček je poskytnout podnikatelům užitečné informace o průběhu kontrol státními úřady, o způsobech jejich zahájení i ukončení a v neposlední řadě také o jejich právech a povinnostech. Vydáváním souhrnných rad a doporučení Hospodářská komora České republiky reaguje na podněty podnikatelů, vztahující se k problematice množství kontrol ze strany orgánů státu souvisejících i s nově účinnými zákony
V první příručce byly představeny základní instituty vztahující se ke kontrolám obecně. Druhá byla věnována daňové kontrole a v pořadí třetí příručka se zaměřila na kontroly prováděné živnostenskými úřady. Příští specializovaná informativní příručka HK komory, kterou opět najdete i na webu APM Automotive, by měla zmapovat kontroly prováděné Českou správou sociálního zabezpečení.