Integrovaná politika kvality a environmentu

Kvalita služeb a zboží patří mezi prvořadé cíle naší společnosti. Vrcholové vedení zabezpečuje, aby Integrovaná politika kvality a environmentu odpovídala záměrům organizace, byla v souladu s politikou bezpečnosti práce. Zahrnuje osobní angažovanost a kvalitu při plnění požadavků k neustálému zlepšování efektivnosti integrovaného systému. Je sdělována a pochopena v organizaci a přezkoumávána z hlediska kontinuity a vhodnosti. Vedení společnosti se plně ztotožňuje s příslušnými ustanoveními normy ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN ISO 14001:2016.