Jak osciloskop ATAL ušetřil nemalé peníze

Na konkrétních příkladech ze své praxe přibližují diagnostičtí specialisté servisního konceptu AutoPROFITEAM využití moderních diagnostických přístrojů v autoopravárenství. Tentokrát se Miroslav Lucák zaměřil na osciloskop a jeho efektivní použití, které ušetřilo spoustu zbytečné práce a výdajů. Měření totiž vyvrátilo původní špatnou diagnózu závady na poměrně běžném vozidle…

Vše začalo pozváním diagnostického specialisty APM do autoservisu na předvedení osciloskopu od firmy Atal. „S technikou ATAL mají v tomhle servisu letité dobré zkušenosti. Využívají ještě předchozí generace přístrojů jako je např. motortester AT520M, ze současných přístrojů je to pak Atal Access, tedy tester pro komunikaci s řídicí jednotkou,“ popisuje vybavení servisu Miroslav Lucák, na kterého po příjezdu již čekala ´práce´. Mechanici jej totiž zavedli ke škodovce se závadou v motoru a slovy: „Tak se s tím osciloskopem ukaž. My už víme, co s tím autem je,“ jej vyzvali na diagnostický souboj…

Diagnostikované vozidlo: Škoda Octavia 1.9 TDI PD (74 kW), r.v. 2002

Popis závady: Nerovnoměrný chod motoru (na tři válce). Chybové hlášení v paměti závad žádné a komprese na všech válcích v pořádku – dle měření k tomu určeným manometrem.

Závěr servisu: Jeden ze vstřikovačů je vadný! Závadu tedy mělo odstranit chemické vyčištění palivové soustavy na vozidle, v případě neúspěchu pak následná demontáž vstřikovačů a jejich testování a eventuální oprava na specializovaném pracovišti.

Pak ale nastoupil Miroslav Lucák s diagnostickou technikou a s cílem potvrdit závadu. A začal prověřením možností napojené diagnostiky ATAL Access v parametrech – vozidlo na volnoběh.


Osciloskop ATAL MultiDiagATAL Multi-Diag Scope je dvoukanálový digitální dife-renciální osciloskop – tzn., že má oddělené měřící kanály, který disponuje velice slušnými technickými parametry. V samotném základu umožňuje kromě měření napětí i měření odporu, průchodnosti a funkci diod. Při rozšíření přístroje o bohaté příslušenství lze změřit i elektrický proud, vysoké napětí v zapalování, teplotu a další veličiny ve spojení s motortesterem. Největší výhodou tohoto přístroje vhodného i pro “nenáročné uživatele” je jednoduchý a přehledný ovládací software s velkou škálou přednastavení pro měření jednotlivých signálů s možností ukládání a zobrazení nasnímaných průběhů. Program umožňuje ukládat nejen jednotlivé obrázky, ale díky funkci record i průběh záznamu v čase. Na záznamech lze provádět i tzv. zoomování, pod záznamem signálu se zobrazují i důležité mezní hodnoty. Další možností je tisk aktuálních průběhů i ze záznamu. Významným plusem je také zázemí českého výrobce se školícím programem a samozřejmě i dobrý poměr příznivé ceny s vysokou kvalitou. Miroslav Lucák, autodiagnostik


VAG kanál 13: velká diference mezi 1. a 2. válcem – chyba, řídící jednotka na prvním válci vstřikovanou dávku při-dává a na druhém ubírá !

VAG kanál 13: velká diference mezi 1. a 2. válcem – chyba, řídící jednotka na prvním válci vstřikovanou dávku při-dává a na druhém ubírá !

VAG kanál 4: postavení rozvodů OK

VAG kanál 4: postavení rozvodů OK

A pak už přišel ke slovu již zmiňovaný osciloskop ATAL Multi-Diag Scope a to při testování relativní komprese v režimu zobrazení střídavé složky elektrického napětí z akumulátoru. Startování bylo prováděno s odpojenými vstřikovači. A právě tady odhalil osciloskop někde v kompresi chybu:

Oscilogram ukázal nerovnoměrné poklesy napětí mezi válci o více než 20%.

Oscilogram ukázal nerovnoměrné poklesy napětí mezi válci o více než 20%.

Další obrázek je zobrazením signálu snímače hmotnosti nasávaného vzduchu při volnoběhu se zaměřením na sledování rovnoměrnosti tlakových pulsací v sání (viz. poklesy napětí):

Zřetelné propady svědčí o tom, že se z jednoho válce vzduch vrací zpět, tzv. ´střílí do sání´.

Zřetelné propady svědčí o tom, že se z jednoho válce vzduch vrací zpět, tzv. ´střílí do sání´.

Závěry diagnostika z tohoto měření byly jasné – chyba není ve vstřikovači, ale někde v motoru a je tedy potřeba jej rozebrat. Místní zkušený mechanik ale důrazně nesouhlasil a argumentoval měřením komprese motoru: „Budík je budík, a tam byla komprese v pořádku – na všech válcích 28 bar“. Přes skeptický pohled na grafy z osciloskopu se ale nakonec mechanik do demontáže ponořil. Posledním přesvědčujícím argumentem přitom bylo, že po odpojení sací hadice u EGR ventilu bylo lépe z motoru slyšet, jak se vzduch vrací a pulsuje.

Na dalších obrázcích pořízených po rozebrání motoru je už patrná skutečná příčina nerovnoměrného chodu motoru. “Prošoupané zdvihátko na druhém válci výfukového ventilu a vydřená vačka. To vysvětluje fakt, že na budíku vycházela komprese v pořádku, tedy že i vadný válec nafoukal. Sací prostor těsnil, jen protože se výfukový ventil neotevíral dostatečně,” vysvětluje Miroslav Lucák s tím, že až jednoduché a rychlé měření relativní komprese osciloskopem ukázalo, že stav mezi všemi válci není stejný. “Doměřením na váze vzduchu jsme si už jen potvrdili naše domněnky.”

diag5   diag6

 

4   5   6

Závěr: Přestože v tomto případě se i tak jednalo o poměrně drahou opravu vozidla, byl zákazník ušetřen o zbytečný test a opravu vstřikovačů. Praxe totiž bývá taková, že v každé testované sadě se nějaký špatný vstřikovač najde. A příčina této závady? Těch může být několik. Např. nekvalitní olej nebo nedodržené předepsané intervaly jeho výměny. V úvahu samozřejmě připadá také výrobní vada nebo nějaký neodborný zásah…


Miroslav Lucák
prodejce diagnostiky
+420 739 530 703
František Vaněk
prodejce diagnostiky
+420 739 530 834