Získejte odbornou úrovní svého personálu náskok před konkurencí a vyberte si z aktuálního seznamu školení ta potřebná právě pro Vás. Každé absolvované školení z nabídky AutoPROFITEAMu je uzavřeno vydáním příslušného odborného certifikátu pro každého úspěšného účastníka. Termíny školení naleznete v Kalendáři událostí.

Mechanik

Základy pro automechaniky – neelektrické veličiny (Základy 1)

 • měrové jednotky – základní a odvozené, jednotky, násobné a dílčí jednotky, jednotky hmotnosti, převod síly, převodní tabulky – čas, rychlost, tlak, výkon
 • měření, kontrola rozměrů – druhy kontrol, kontrolní prostředky, jednotky naměřených hodnot, chyby měření, metody měření
 • měření přístroji – jednoduché měřicí přístroje, posuvné měřítko, mikrometr, číselníkový úchylkoměr, úhloměr
 • kalibry – rozměrové, tvarové, mezní
 • lícování – lícovací soustava, základní pojmy, soustava jednotné díry, soustava jednotné hřídele, typy uložení
 • označování pevnosti šroubů a matic – označování šroubů a matic podle normy ISO a ČSN, mechanické vlastnosti šroubů, doporučené kombinace materiálů šroubů a matic
 • šrouby pro spoje s předpětím (pružné) – aplikace v automobilech
 • závity – metrické závity, základní řada, doplňkové řady – jemná stoupání, UN (Unified) palcové závity, UN – řady se stálou roztečí, UNC – hrubá řada, UNF – jemná řada, UNEF – velmi jemná řada, NPT – trubkový kuželovž;
 • třídy přesnosti, Whitworthovy závity – BSW – hrubá řada, BSF – jemná řada, BA – malé průměry, G- trubkový, trubkový kuželový
 • šrouby IMBUS; TORX; s drážkou – závitořezné šrouby
 • momentové klíče – rozdělení podle konstrukčního uspořádání, výpočet momentu při použití prodloužení,
 • tvrdost materiálu – Vickers , Rockwell, Brinell; značení ocelí; ověření znalostí testem
Elektřina

Elektřina a základní elektronika, měření (Truck 0201)

 • ukázka a vysvětlení základních funkcí diagnostických programů (využíváme diagnostiku JALTEST)
 • úvod do problematiky elektro – vodivost, izolace
 • základní veličiny – napětí / proud / odpor
 • elektrické obvody – struktura a stavby obvodu
 • pasivní součástky rezistor, kondenzátor, cívka, varistor
 • aktivní součástky relé, dioda, tranzistor, tyristor
 • Ohmův zákon – princip, využití, výpočty
 • Měření – multimetr, základy osciloskopu
 • Symboly v elektrických výkresech
 • ukázka, vysvětlení a využití ETM modulu – Electronic Test Modul
Náplně

Oleje a mazání (Náplně 1)

 • Úvod do problematiky mazání
 • Druhy olejů
 • Viskozitní klasifikace a výkonové specifikace
 • Zásady značení, skladování, prodeje, použití
 • Diskuse

Zimní provoz (Náplně 2)

 • Zahájení školení a prezence účastníků;
 • Obecně o podmínkách provozu v zimním období; požadavky kladené na akumulátory, nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů.
 • Chladicí kapaliny a aditiva do paliv
 • Konstrukce moderních akumulátorů, požadavky na ně kladené, označování, testování nabití,
 • Nabíjení a údržba akumulátorů, přehled způsobů a metod nabíjení, montáž akumulátoru,
 • Použití přepojovacích kabelů a dalších startovacích pomůcek zařízení
 • Nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů, tekuté stěrače – složení a přehled výrobců, testování náplní pomocí refraktometru;
 • Chladicí kapaliny – požadavky na ně, složení a základní rozdělení, ředění a testování kapaliny pomocí refraktometru
 • Zimní aditiva do paliv – požadavky, složení a nabídka trhu;
 • Čištění čerpadla a trysek; čištění sacího traktu; čistění filtrů pevných částic; ochrana ventilů při použití bezolovnatého benzínu; zvyšování oktanového čísla;
 • Čištění palivového systému;
Nápravy

Nápravy, pružící elementy a tlumiče pérování (Nápravy 1)

 • Zahájení školení a prezence účastníků, obeznámení s obsahem a cílem školení. Seznámení s technickým zajištěním, harmonogramem a organizací průběhu školení v modulu Podvozek vozidla, seznámení s podmínkami vydání osvědčení
 • Funkce a účel náprav u vozidel. Rozdělení náprav a konstrukční uspořádání. Nápravy odlišného konstrukčního uspořádání. Nápravy koncernových vozidel. Příklady konstrukčního provedení náprav
 • Funkce a účel pružení. Přehled konstrukčních uspořádání
 • Rozdělení tlumičů a jejích značení. Typy uchycení. Měření testerem. Analýza funkce a zásady pro výměnu. Následky opotřebení tlumičů.
 • Zásady bezpečnosti práce, použití přípravků, likvidace demontovaných dílů podvozku, zodpovězení dotazů; ověření znalostí testem; vyhodnocení testů; vydání osvědčení, vyplnění dotazníku

Provádění oprav na nápravách, pružení a tlumičích (Nápravy 2)

 • Seznámení s bezpečnostními zásadami
 • Ložiska a náboje kol, homokinetické klouby a poloosy. Identifikace závad, zjištění příčiny závady, určení správného postupu demontáže a montáže, případně rozsah opravy, výběr náhradních dílů, příprava nářadí a speciálních přípravků, provedení praktických prácí – demontáž a montáž ložiska kola, nasazení a zajištění manžety kloubu, měření házivosti náboje kola
 • Ramena a nápravnice, zavěšení kol, stabilizátory. Identifikace závad, zjištění příčiny závady, určení správného postupu demontáže a montáže, případně rozsah opravy, výběr náhradních dílů, příprava nářadí a speciálních přípravků, provedení praktických prací – výměna silentbloku zadního pohyblivého uložení u vozidla FABIA, vytažení horního šroubu přední nápravy SUPERB, na vozidle OCTAVIA provést ukázku výměny silentbloků, u přední nápravy zadní uložení
 • Řízení, kulové čepy, tyčky řízení. Identifikace závad, zjištění příčiny závady, určení správného postupu demontáže a montáže, výběr náhradních dílů, příprava nářadí a speciálních přípravků, provedení praktických prací – ukázka stažení axiálních táhel kloubů, proměření geometrie vozidla FABIA před a po výměně silentbloků v ramenech
 • Tlumiče pérování a pružiny. Identifikace závad, zjištění příčiny závady, určení správného postupu demontáže a montáže, výběr náhradních dílů, příprava nářadí a speciálních přípravků, provedení praktických prací – demontáž a montáž tlumiče v jednotce McPherson na vozidle
 • zjištění příčiny závady u pneumatik a brzd, likvidace demontovaných dílů podvozku
Geometrie

Teorie geometrie řízení (Geometrie 1)

 • Druhy přímých řízení podle způsobu ovládání – konstrukce řízení, spojovací tyče, kulové čepy, Posilovače řízení – obecný přehled používaných systémů, mechanicko-hydraulický posilovač, elektrohydraulický posilovač, Steer-By-Wire, elektromechanický posilovač, ESP, ŘJ, snímače a akční členy
 • Definice základních pojmů a způsob jejich měření; Rovina kola, osa rejdu, podélná osa vozidla, osa symetrie a jízdní osa, rozchod kol, rozvor náprav; Odklon kola – jeho účinek na jízdní vlastnosti, nastavování odklonu; Příklon rejdového čepu – kladný, záporný a nulový poloměr, účinek příklonu rejdového čepu a poloměr rejdu; Záklon rejdového čepu – účinek a nastavování záklonu; Geometrie náprav – vliv sbíhavosti a rozbíhavosti a jejich nastavování; Diferenční úhel rejdu; Lichoběžník řízení – jeho úloha a konstrukce;
 • Funkce a účel pružení. Přehled konstrukčních uspořádání. Dynamika vozidla – přetáčivé a neotáčivé vozidlo, neutrální chování vozidla v zatáčce, pohon všech kol
 • Přehled přístrojů pro měření geometrie, zodpovězení dotazů; ověření znalostí testem; vyhodnocení testů; vydání osvědčení, vyplnění dotazníku

Měření geometrie (Geometrie 2)

 • Vibrace a neseřízený podvozek, subjektivní a objektivní příčiny a důsledky; význam správné diagnostiky na prováděné seřízení, údržbu, nebo opravu
 • Přehled metod a historie měření geometrie vozidel
 • Kinematika vozidla, nápravy a metody jejich moderního měření a seřizování; funkce a účel pružení, přehled konstrukčních uspořádání
 • Proč měřit a seřizovat zadní nápravy?
 • Rozšířené možnosti využití software pro měření a seřizování geometrie – vylepšené hodnoty používání vozidla – dodatkové hodnoty seřízení; páka valivé síly, zatížení kola, audit karoserie, přesazení náprav, úhel jízdní osy, kinematika pohybu vozidla a postupy seřízení geometrie náprav; inspekční prohlídka podvozku a kol;
 • Měření geometrie na vozidle; požadavky na vozidlo určené k měření; identifikace zavěšení; seznámení s přístrojem na pracovišti
 • Rolovací kompenzace pojezdu, měření parametrů geometrie a jejich seřízení;
 • Inspekční prohlídka součástí zavěšení kol
Brzdy

Analýza poruch u brzd a ložiskových jednotek (Brzdy 1)

 • Úvod
 • rozdělení kotoučových brzd
 • indikace závad na brzdových kotoučích
 • závady na brzdových destičkách
 • jak předejít havárii ložiska
 • poškození ložisek
 • závěrečný test – vyhodnocení

Mechanika a hydraulika (Brzdy 2)

 • Zahájení školení a prezence účastníků, obeznámení s obsahem a cílem školení. Seznámení se společností a lektorem, technickým zajištěním, harmonogramem a organizací průběhu školení v modulu Brzdy, seznámení s podmínkami vydání osvědčení;
 • Historie, mezinárodní předpisy, Pascalův zákon, kolové třecí brzdy;
 • Bubnové brzdy – konstrukce, typy;
 • Kotoučové brzdy – konstrukce, typy; Brzdové kotouče, brzdové obložení; Parkovací brzdy – konstrukce, typy;
 • Brzdové systémy – brzdové okruhy; Zařízení pro přenos sil – lanka, táhla, pedály, páky, brzdová vedení, hadicová brzdová vedení, pružná ocelová vedení;
 • Brzdová kapalina – požadavky na kvalitu, rozdělení podle norem; Posílení účinku brzd – podtlakové posilovače, hydraulické posilovače, elektrické posilování, brzdový asistent;
 • Regulační členy brzdových systémů – hlavní brzdový válec, brzdové válce kol, omezovače brzdového tlaku, zátěžové regulátory,
 • Přehled systémů ABS; Katalogy a vyhledávání dílů
 • Ověření znalostí testem; vyhodnocení testů; vydání osvědčení, vyplnění dotazníku

Elektronické brzdové systémy (Brzdy 3)

 • úvod do elektronických brzdových systémů
 • rozdělení elektronických brzdových systémů-ABS, ESP, EBS, BAS – vysvětlení jednotlivých označení výrobců
 • princip činnosti ABS, systémy, diagnostika, servisní úkony
 • princip činnosti BAS
 • princip činnosti ESP, systémy, diagnostika, servisní úkony
 • princip činnosti EBD, systémy, diagnostika, servisní úkony
 • diagnostické přístroje na EBS
 • vývoj EBS – aktivní brzdové systémy

Brzdy 1 (Truck B1)

 • popis funkce a komponentů konvenčních brzdových systémů s ABS/ASR,
 • popis funkce a komponentů elektronických brzdových systémů EBS
 • další přídavné funkce elektronických brzdových systémů
 • stabilizační systémy
 • poruchové režimy a funkce jednotlivých systémů v těchto režimech – popis dle typu / výrobce systému
 • komunikace tažného a přípojného vozidla
 • vliv nastavení parametrů na brzdění a stabilitu jízdní soupravy

Brzdy 2 Trailer (Truck B2)

 • obsah školení
Pneumatiky

Pneumatiky, disková kola, sněhové řetězy (Pneumatiky 1)

 • Zahájení školení a prezence účastníků, obeznámení s obsahem a cílem školení. Seznámení s technickým zajištěním, seznámení s podmínkami vydání osvědčení;
 • Historie výroby pneumatik;
 • Konstrukce a rozdělení pneumatik;
 • Definice pojmů, profilové číslo; Kategorie rychlosti; Index nosnosti; Zatížení versus rychlost; Údaje uvedené na boku pneumatiky; Příklad značení pneumatiky BARUM, značení pneumatik;
 • Aquaplaning; Zimní pneumatiky; Provozní podmínky a příčiny poškození; Pneumatiky plněné dusíkem; Stálá kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách; Pneumatiky Run-Flat; Pneumatiky systému PAX; Obnovené pneumatiky; Stárnutí pneumatik; Skladování pneumatik a základní zásady používání a oprav pneumatik; Diskové kolo; Vztah mezi šířkou pneumatiky a šířkou ráfku; Sněhové řetězy; zodpovězení dotazů; ověření znalostí testem; vyhodnocení testů; vydání osvědčení, vyplnění dotazníku

Demontáž a montáž, základní způsoby opravy a vyvažování kol (Pneumatiky 2)

 • konstrukce a materiály pneumatik, kola, ventilky
 • zásady bezpečnosti práce
 • přehled použitých pomůcek a zásady práce s nimi
 • základní zásady montáže a demontáže pneu
 • huštění pneumatik, hustící tlak, hustící médium
 • Systémy kontroly tlaku v pneumatikách ( TPMS/ RDKS)
 • Specifika montáže pneu s různými typy TPMS/ RDKS
 • Run Flat ( RFT) / UHP Pneu – specifika konstrukce
 • Montáž a demontáž RFT/UHP pneu – specifické postupy
 • Zákonná ustanovení, požadavky a doporučení
 • ověření znalostí testem; vyhodnocení testů a praktických úkolů

Run Flat a UHP pneumatiky a systémy TPMS (Pneumatiky 3)

 • Konstrukce a materiály pneumatik, kola, ventilky ,huštění pneumatik, hustící tlak, systémy kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS/RDKS), teoretické principy montáže a demontáže pneu, zákonná ustanovení, požadavky a doporučení.
 • Identifikace pneumatik, kritéria pro použité pneumatiky, zdroje a příčiny vad pneu
 • RunFlat (RFT)/ UHP Pneu – specifika konstrukce
 • Run Flat ( RFT) / UHP Pneu – specifika konstrukce
 • Montáž a demontáž RFT/UHP pneu – specifické postupy
 • Montáž a demontáž RFT/UHP pneu – specifické postupy, kontrola během montáže, rizika vad, Specifika montáže pneu s různými typy TPMS/RDKS

Kontrola tlaku v pneumatikách, TPMS a její diagnostika (TPMS)

 • Zahájení školení a obeznámení se s problematikou a legislativou
 • Pneumatiky Run-Flat
 • Systémy pro kontrolu tlaku v pneumatikách, VDO REDI senzor, požadované nářadí a materiál, zásady montáže a demontáže senzorů a pneumatik
 • Diagnostické a programovací přístroje, aktivování, skenování a programování TPMS
 • Vyčtení OEM senzorů, identifikace vozidla
 • Softwary a jeho aktualizace, čtení a odstraňování chybových kódů
 • Objednávání a skladování senzorů
 • Zásady bezpečnosti práce, použití přípravků, likvidace demontovaných dílů podvozku, zodpovězení dotazů; ověření znalostí testem;
 • Prezentace firmy PRO TEC Slovakia a jejich produkce
 • Problematika čištění filtrů pevných částic DPF
 • Čištění dalších systémů, použití aditív.
Diagnostika NA

Systémy výroby stlačeného vzduchu APU, APM, ECAM, ECAD, EAC (Truck 0304)

 • ukázka a vysvětlení základních funkcí diagnostických programů (využíváme diagnostiku JALTEST)
 • důležité změny (Expert Mode, handheld přístroje aj.)
 • princip činnosti systémů tvorby tlakového vzduchu různých výrobců
 • ECAM ( Electronically Controlled Air Management)
 • APU (Air Processing Unit)
 • E-APU (Electronic Air Processing Unit)
 • ECAD (Electrically Controlled Air Dryer)
 • EAC (Electronic Air Control)
 • Údržba systémů tvorby tlakového vzduchu
 • Údržba elektronických vysoušečů
 • kopírování a nastavování parametrů
 • ukázka, vysvětlení a využití ETM modulu – Electronic Test Modul

EBS elektronicky řízené vzduchotlaké brzdy v nákladním vozidle (Truck 0302)

 • Zahájení školení a prezence účastníků, obeznámení s obsahem a cílem školení.
 • Rozdělení vozidel podle použitých systémů, ukázka a vysvětlení základních funkcí diagnostických programů,
 • Důležité změny (Expert Mode, handheld přístroje aj.); základy práce a připojení diagnostického zařízení; struktura zapojení diagnostických konektorů různých vozidel.
 • Základní principy brzdových systémů EBS pro nákladné vozidla, analýza činnosti elektronicky ovládaných ventilů, výklad elektro-pneumatických nákresů brzdových systémů.
 • brzdové systémy WABCO EBS verze “C” “D” “E”, brzdové systémy KNORR-BREMSE verze TEBS4 a TEBS GEN2, brzdové systémy HALDEX verze EB+ a EB+ GEN2

AD-BLUE systémy v nákladních vozidlech, Grundfos/Cummins (Truck S0404)

 • ukázka a vysvětlení základních funkcí diagnostických programů (využíváme diagnostiku JALTEST)
 • popis systému úpravy výfukových plynů EURO VI u nákladních vozidel (MERCEDES, SCANIA, DAF, MAN)
 • systém Grundfos
 • systém Cummins u vozidel DAF a NISSAN
 • zajímavosti EURO VI,
 • ukázka, vysvětlení a využití ETM modulu – Electronic Test Modul

Hlavní systémy s elektronickým ovládáním (Truck 0101)

 • základy práce a připojení diagnostického zařízení
 • struktura zapojení diagnostických konektorů různých vozidel
 • vysvětlení a rozlišení základních elektronických systémů ve vozidlech
 • kalibrace systémů pérování ECAS (Wabco)
 • kalibrace systémů pérování ECS (Knorr-Bremse)
 • kalibrace spojky/převodovky I-SHIFT / OPTIDRIVER
 • kalibrace spojky/převodovky ZF-ASTRONIC / EUROTRONIC

Pokročilá diagnostika (Truck 0102)

 • vysvětlení logiky sledování servisů údržby u jednotlivých vozidel
 • provádění resetů intervalů údržby u jednotlivých vozidel
 • kalibrace spojky/převodovky I-SHIFT / OPTIDRIVER / ZF / GS
 • kalibrace elektrického vysoušeče Wabco vozidel VOLVO
 • kalibrace a parametry elektronického vysoušeče APM vozidel RVI
 • kalibrace elektrického vysoušeče APS vozidel SCANIA
 • logika sledování a resetování servisů údržby u trailerů
 • struktura elektronických systémů v nákladních vozidlech

Elektronické systémy a senzory (Truck 0202)

 • ukázka a vysvětlení základních funkcí diagnostických programů (využíváme diagnostiku JALTEST)
 • typy elektrických signálů v nákladním vozidle
 • analogové signály – princip, použití, kontrola-měření
 • digitální signály – princip, použití, kontrola-měření
 • využití diagnostiky, multimetru a osciloskopu pro testování senzorů
 • elektronické součástky na brzdovém systému ABS, EBS
 • elektronické součástky na motoru (vstřikovače,Mprop,EGR,wastegate,aj.)
 • elektronické součástky na systému dávkování AdBlue
 • elektronické součástky na systému pérování ECS, ECAS
 • ukázka, vysvětlení a využití ETM modulu – Electronic Test Modu

CAN – datová sběrnice, protokoly J1939, J1708, ISO9141, ISO11992, uspořádání ECU ve vozidle (Truck 0203)

 • ukázka a vysvětlení základních funkcí diagnostických programů (využíváme diagnostiku JALTEST)
 • důležité změny (Expert Mode, handheld přístroje aj.)
 • diagnostický protokol ISO 9141, ISO 14230 K-line / L-line
 • OBD / OBD II / EOBD / EOBD 2 / HD-OBD
 • komunikační protokol SAE J1939
 • komunikační protokol ISO 11992 pro trailer
 • komunikační protokol SAE J1708 / J1587
 • CAN – Controller Area Network
 • využití funkce “CODE” diagnostika podle chybových kódů z palubní desky
 • struktura řídících jednotek v různých nákladních vozidlech
 • ukázka, vysvětlení a využití ETM modulu – Electronic Test Modul
Diagnostika FCD

SD – VE,PD Jak najít závadu na palivové soustavě BOSCH VE a Pumpe Duse (SD-VE,PD)

 • Popis systému s rotačním vstřikovacím čerpadlem BOSCH VE
 • Test sací a výtlačné schopnosti
 • Test přesuvníku vstřiku
 • Test nastavovače dávky paliva
 • Analýza průběhu otvíracího vysokého tlaku piezosnímačem
 • Test snímače zdvihu jehly
 • Test dynamiky tlaku ve válci při startu a za chodu motoru
 • Test komprese, polohy impulsního kola + orientace horní úvratě
 • Test rovnoměrnosti chodu motoru + korekční dávky paliva
 • Popis systému s rotačním vstřikovacím čerpadlem BOSCH VP44 (VW 2.5 TDI V6)
 • Test dávkovacího ventilu VP44 (30)
 • Test vnitřního tlaku
 • Test přesuvníku vstřiku a nastavení čerpadla
 • Vysokotlaká analýza piezo + zdvih jehly
 • Popis palivového systému Pumpe Düse
 • Mechanická palivová čerpadla I. a II. generace
 • Analýza tlaku mech. čerpadla a odhalení netěsností
 • Popis PD vstřikovače I. generace
 • Test el.magnetického ventilu vstřikování
 • Popis PD vstřikovače II. Generace Piezo
 • Test Piezo-ventilu vstřikování
 • Blok naměřených hodnot – požadované hodnoty
 • Přehled update aplikací v ŘJ Bosch a Siemens (flash)
Diagnostika Bosch

Hybridní vozidla (HV)

 • Kategorie hybridů, konstrukce systému, Hybridy Mild, Strong a Power Split.
 • Konstrukce, princip a činnost E-motorgenerátoru, regenerativní brzdový systém, práce na vozidlech s vys.napětím.
 • Diagnostika prostřednictvím komunikace s ŘJ (KTS řady 200 – 670) a diagnostika pomocí motortesteru s digitálním osciloskopem (FSA 050, FSA 720/740, FSA 450).
SRS

Systémy pasivní bezpečnosti ve vozidlech (SRS1)

 • Kategorie hybridů, konstrukce systému, Hybridy Mild, Strong a Power Split.
 • Konstrukce, princip a činnost E-motorgenerátoru, regenerativní brzdový systém, práce na vozidlech s vys.napětím.
 • Diagnostika prostřednictvím komunikace s ŘJ (KTS řady 200 – 670) a diagnostika pomocí motortesteru s digitálním osciloskopem (FSA 050, FSA 720/740, FSA 450).
Klimatizace vozidel

Systémy klimatizací vozidel, skleníkové plyny (KV1)

 • Princip činnosti klimatizace a rozdělení systémů, které obsahují fluorované skleníkové plyny v motorových vozidlech
 • Znalosti běžných postupů pro znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů; Termodynamika chladiva R134a
 • Zapojení regeneračního zařízení do přívodních otvorů, ventilů klimatizačního systému obsahujícího fluorované skleníkové plyny motorových vozidel a jeho odpojení; plnění mediem, výměna olejové náplně a tlaková zkouška systému
 • Obsluha, kontrola a servisní úkony prováděné na plničkách klimatizací
 • Servis klimatizace, lhůty a rozsah prací
 • Způsoby detekce úniku fluorovaných skleníkových plynů a oprav systémů
 • Zásady bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a ovzduší, dopad chladiv s fluorovanými skleníkovými plyny na životní prostředí a příslušné předpisy v oblasti životního prostředí
 • Přehled výrobců systémů a dodavatelů dílů
 • Zacházení s lahví pro chladivo
 • Ověření znalostí testem; vyhodnocení testů; vydání osvědčení, vyplnění dotazníku

Servis klimatizací (KV2)

 • Opakování a prozkoušení ze základů činnosti klimatizace a rozdělení systémů
 • Čištění výparníků a rozvodů vzduchu, seznámení s různými metodami a jejich rozbor
 • Kontrola těsnosti soustav
 • Montáž a opravy spojů v obvodech klimatizací
 • Vyhledávání závad na automobilu, měření tlaků a teplot, bezpečnostní prvky klimatizace
 • Kompresory – přehled a rozdělení, výrobci a značení; Ověření znalostí testem; vyhodnocení testů; vydání osvědčení

Opravy klimatizací vozidel (KV3)

 • Diagnostika a diagnostické přístroje, měření
 • Opravy kompresorů, výměna cívky elmag. spojky, ložiska a přetěsnění kompresoru
 • Výměna expanzního, škrtícího ventilu, výměna vysoušeče, oprava netěsnosti plnících ventilů
 • Termodynamika chladiva R134a, legislativa a předpisy
 • Diagnostika účinnosti klimatizace, proměření účinnosti kondenzátoru a výparníku, podchlazení a přehřátí chladiva, kontrola a proměření tlakových a teplotních senzorů
 • Simulace závad a jejich diagnostika na funkčním modelu
 • Kontrola a servisní úkony prováděné na plničce klimatizace
 • Závěrečný test znalostí a předání osvědčení

Automatické klimatizace vozidel (KV4)

 • Charakteristika polo a plně automatických klimatizací
 • Diagnostika externě řízeného kompresoru s naklápěcí deskou
 • Diagnostika plně automatické klimatizace (Climatronic) přímo ve vozidle
 • Diagnostika plně automatické klimatizace za pomocí sériové diagnostiky (VAG, KTS apod.)
 • Chybové hlášení klimatizace a topení
 • Přenos signálu, snímače automatické klimatizace
 • Řídící jednotka, akční veličiny klimatizace a topení
 • Závěrečný test znalostí
Mechanika motoru

Mechanika motoru a jeho seřízení (Motor 1)

 • Zahájení školení a prezence účastníků, obeznámení s obsahem a cílem školení. Seznámení s technickým zajištěním, harmonogramem a organizací průběhu školení v modulu Motor,
 • Seznámení s podmínkami vydání osvědčení;
 • Princip činnosti spalovacího motoru, rozdělní spalovacích motorů
 • Základní parametry a mechanické části spalovacích motorů; Blok, víka, hlava válců, těsnění hlavy motoru; těsnění motoru; sací a výfuková potrubí;
 • Nastavení jednotlivých částí motoru – vliv na chod motoru            ;
 • Hlava válců a rozvody,
 • Pístová skupina;
 • Kliková hřídel; zásady a postupy
 • Závady na mechanických částech motoru a jejich diagnostika;
 • Nepohyblivé části;
 • Pohyblivé části
 • Subjektivní a objektivní diagnostika mechanických částí motoru – přehled metod;
 • Pomůcky a zařízení potřebné k diagnostice
 • Rozsah oprav na motoru a jeho efektivita;
 • Zodpovězení dotazů; prověrka znalostí testem a vyhodnocení testů; vydání osvědčení,

Přeplňování pístových spalovacích motorů (Motor 2)

 • Úvod, historie
 • Druhy přeplňování, rozdělení podle pohonu a konstrukce dmychadla
 • Dmychadla s pohonem výfukovými plyny
 • Twin-Scroll Turbo, Sekvenční biturbo, Turbo kompaundní motory
 • Kombinace turbodmychadla a mechanického kompresoru
 • Kompresor Roots, Eaton
 • Šroubové Lysholmovo dmychadlo
 • Spirální dmychadlo, G-dmychadlo
 • Turbokompresor
 • Přeplňování s využitím tlakových pulsací výfukových plynů – COMPREX
 • Nejčastější závady turbodmychadla a jejich příčiny
 • Pokyny pro montáž turbodmychadla
 • Turbodmychadlo – diagnostika poruch
 • Správná identifikace turbodmychadla
Vstřikování nafty

Elektronické systémy vstřikování nafty (EDC 1)

 • Funkce, konstrukce a princip činnosti elektronicky regulovaných vstřikovacích čerpadel Bosch rotačních VE a řadových,
 • regulace dodávky paliva a úhlu předvstřiku,
 • popis čidel a akčních členů, jejich signály, konstrukce, kontrola, opravy, seřízení vstřikovačů, systémů žhavení, recirkulace spalin.
 • Diagnostika systémů na vozidle prostřednictvím komunikace s ŘJ (KTS řady 200 – 670) a diagnostika pomocí motortesteru s digitálním osciloskopem (FSA 560, FSA 720/740, FSA).

Elektronický ovládací systém dieselového motoru (Truck 0401)

 • ukázka a vysvětlení základních funkcí diagnostických programů (využíváme diagnostiku JALTEST)
 • důležité změny (Expert Mode, handheld přístroje aj.)
 • rozlišení typů dieselových motorů
 • identifikace typů řídících jednotek pro různé motory
 • řadové nebo rotační vstřikovací čerpadlo
 • PD systémy Pumpe Dűse a PLD systémy Pumpe Leitung Dűse
 • HPI systémy High Pressure Injection
 • typické poruchy – kontrola
 • EGR systémy recirkulace výfukových plynů
 • ukázka, vysvětlení a využití ETM modulu – Electronic Test Modul

Systémy motorů “Common – Rail“ (Truck 0403)

 • ukázka a vysvětlení základních funkcí diagnostických programů (využíváme diagnostiku JALTEST)
 • důležité změny (Expert Mode, handheld přístroje aj.)
 • COMMON RAIL motory v nákladních vozidlech
 • vozidla DAF systémy ECS
 • vozidla IVECO systémy EDC7
 • vozidla RENAULT systémy dCi
 • vozidla MAN systémy EDC7
 • vozidla VOLVO systémy EMS
 • vozidla SCANIA systémy XPI
 • vozidla MERCEDES systémy MCM
 • ukázka, vysvětlení a využití ETM modulu – Electronic Test Modul
Vstřikování benzinu

Moderní systémy řízení motoru Bosch Motronic ME7, MED7 a MED9 (JET 4)

 • Popis systému: palivová soustava – komponenty a jejich kontrola; snímání provozních veličin –snímače otáček kliky a vačky, snímač hmotnosti vzduchu, snímače teplot, lambdasonda širokopásmová a skoková, nastavovač škrticí klapky, snímač klepání, atd.
 • Princip vysokotlakého přímého vstřikování paliva, tvorba směsi, provozní režimy.
 • Palivová soustava s řídicí jednotkou elektrického palivového čerpadla.
 • Snímání provozních veličin, řízení motoru na základě točivého momentu, ovládání škrticí klapky, regulace tlaku paliva, ovládání vysokotlakých vstřikovacích ventilů, úprava spalin s použitím třícestného katalyzátoru a zásobníkového katalyzátoru NOx.
 • Základy diagnostiky OBDII/EOBD.
 • Praktické měření na vozidlech, diagnostika pomocí testerů KTS a osciloskopu/motortesteru.
Přenos

Hnací hřídele a klouby (HHK)

 • Seznámení s organizací, obsahem a harmonogramem průběhu školení. Podmínky pro získání osvědčení.
 • Úkoly, které plní hnací hřídele a klouby (HHK) v přenosu krouticího momentu.
 • Konstrukční provedení kloubového hřídele s křížovými klouby.
 • Kardanová chyba
 • Kloubové hnací hřídele – poloosy
 • Dvojité křížové klouby
 • Kuličkové stejnoběžné homokinetické klouby
 • Klouby TRIPOID
 • Pružné kotoučové klouby
 • Pružné pouzdrové klouby
 • Kloubový hřídel – demontáž
 • Kontrola technického stavu
 • Montáž kloubového hřídele
Převodovka

Samočinná, automatická převodovka a výměna oleje (AP 1)

 • Seznámení s organizací, obsahem a harmonogramem průběhu školení. Podmínky pro získání osvědčení.
 • Rozdělení a princip činnosti automatických převodovek.
 • Údržba a servis automatických převodovek.
 • Náplně automatických převodovek.
 • Praktická ukázka výměny oleje v automatické převodovce DSG.
 • Poučení o bezpečnosti práce,
 • Seznámení se s plnícím zařízením a pomůckami.
 • Zásady při zapojování přístroje.
 • Zásady odpojení.
 • Diskuse, zodpovězení dotazů.
 • Marketing při nabízení výměny oleje v automatických převodovkách.
 • Vypracování testu, jeho vyhodnocení, vydání osvědčení.
Výměna skel

Výměna skel (SKLO)

 • Obsah školení bude doplněn
Oprava plechů

Oprava drobných poškození povrchu karoserie (PLECH)

 • Obsah školení bude doplněn
Produktová školení

Technický kurz (SKF)

 • Přehled sad kolových ložisek, HBU 1 až 3, X – Tracker
 • Sady kladek pro rozvodový systém
 • Systém pohonu přídavných agregátů
 • Chladicí systém, vodní pumpy
 • Díly pohonu, spojková ložiska
 • Horní uložení tlumičů
 • Sady prachovek s dorazy tlumičů
 • Sortiment náhradních dílů pro nákladní automobily
 • Servisní produkty

Prezentace firmy a certifikace na TZ (Bosal)

 • seznámení s firmou BOSAL, přehled produkce, kontakty a zajímavosti v oblasti výroby výfukových systémů a závěsů.
 • závěsné zařízení, rozdělení, zásady montáže, legislativa a certifikace
 • diskuse
Obchodní dovednosti

Obchodní dovednosti obchodního zástupce (OD)

 • Obsah školení bude doplněn
Činnost servisu

Bloková výjimka, reklamace, pojistné události (Servis 1)

 • Bloková výjimka – úvod do problematiky
 • Záruční lhůty – úvod do problematiky
 • Aplikace blokové výjimky, možnosti a rozsah služeb v záruční lhůtě
 • Pojistné události a jejich řešení

Činnost přejímacího technika při sjednávaní zakázky a příjmu vozidla (Servis 2)

 • Seznámení s problematikou psychologických aspektů prodeje
 • Seznámení s pojmem image a značka, propagace a reklama
 • Osvojení obecných pravidel společenského styku, etiky a kultury v obchodní činnosti
 • Naučit se používat verbální a nonverbální komunikaci
 • Osvojení komunikace jazykem zákazníka
 • Seznámení a osvojení pravidel práce se zákazníkem
 • Činnost technika při přijetí zakázky
 • Komunikace se zákazníkem během servisní zakázky
 • Činnost při předání zakázky
 • Seznámení se zásadami vedení týmu a komunikace v týmu

Právní minimum v oblasti oprav vozidel (Servis 3)

 • Obsah školení

Školení jsou podle typu zařazena do jednotlivých kategorií (Modulů). Rozkliknutím příslušné kategorie získáte přehled o tématech školení.

Bližší informace:

Ing. Ján Pančík
vedoucí oddělení Vzdělávání a projekty
+420 739 530 762