Nesmazatelná chyba v paměti

Na problematiku závad v oblasti filtrů pevných částic (DPF) se už dnes většina autoservisů i majitelů vozidel dívá jinak. Většinou chtějí systém opravit. Přitom do nedávna bylo trendem téměř jakékoliv závady na DPF řešit zdánlivě nejjednodušší cestou, tedy tzv. „vykucháním“. Samozřejmě bez nějakého zkoumání, kde je příčina a kde důsledek jeho špatného fungování.

 

Hlavním motivem tohoto radikálního řešení bývala pro majitele vozu cena za opravu a pro autoopravnu relativní jednoduché a rychlé odbavení zákazníka. Úpravu softwaru ŘJM opravna obvykle zadala a práci na výfuku si udělali mechanici sami. Navíc bez rizika případné reklamace poměrně drahých komponentů (DPF, snímačů, …). Našli se i „extremisté“, kteří si u svých vozidel nechali DPF – někdy i společně s EGR ventilem – odstranit preventivně.

Tentokrát popíšu zdánlivě jednoduchý případ, kde zasvěcený a především zodpovědný majitel vozidla trval na opravě a zachování zcela funkčního filtru pevných částic (DPF), přestože se autoopravna při hledání závady dostala do ´slepé uličky´.

 

Vozidlo: FORD Focus 1.6 TDCi – 80 kW (r. v. 2007), systém řízení motoru Bosch EDC16c34
Historie závady a postup autoservisu: S vozidlem přijel jeho majitel do autoservisu v nouzovém režimu s rozsvícenou kontrolkou závad, bez výkonu a se závadami ohledně DPF. Mechanici tedy úspěšně provedli nucenou regeneraci na stojícím vozidle, kterou aktivovali svojí jedinou multiznačkovou diagnostikou DELPHI. Poté smazali v paměti ŘJ závady a poslali Forda do „světa“.

Po měsíci bezproblémového fungování se ale vozidlo se stejnou závadou vrátilo zpět. Tentokrát už mechanici postupovali ´hlouběji´. Zkontrolovali a doplnili aditivum EOLYS. Navíc provedli také chemické čištění DPF na samotném vozidle, když otvorem pro lambda sondu aplikovali pomocí pistole s tlakovou nádobkou speciální čistící kapalinu a vzniklou čistící pěnu nechali 20 minut působit. Následovala opět regenerace, smazání závad, nastavení adaptací pro DPF, nastaveni hladiny aditiv a zkušební jízda. Při první větší akceleraci se ale závada projevila opět. Tentokrát už se ani nepodařilo spustit regeneraci a závadu ani nebylo možné diagnostikou smazat.

 

Trvalá závada vyčtena diagnostikou DELPHI z ŘJ motoru:

P242F – celkové množství aditiva pro motorovou naftu vstřiknuté do čističe částic (čítač 1)
ŘJ FACM pro plnění aditivem EOLYS je bez závad.

 

Následoval ´nekonečný  kolotoč´ kolem neúspěšného diagnostického nastavení množství aditiv v ŘJ FACM. S chybou v ŘJ motoru nešlo už nic udělat…

 

Postup vedoucí k odstranění závady:

V této situaci jsem byl servisem osloven s prosbou o pomoc. A když jsem si nechal podrobně vyložit, co všechno už s Fordem v servisu vyzkoušeli, rozhodl jsem se zkusit pro konfrontaci měření jinou diagnostikou. A tak jsem k diagnostické zásuvce připojil mnohokrát osvědčený přístroj Bosch KTS 540…

 

Trvalá závada vyčtena diagnostikou BOSCH z ŘJ  motoru:

P242F – částicový filtr – příliš vysoký rozdílový tlak

Pod stejným kódem závady se tentokrát zobrazil úplně jiný popis. Takže jsem se zaměřil na aktuální stav DPF a nejprve vyzkoušel jednu ´fintu´ na vymazání této závady z paměti ŘJM. Odpojil jsem od konektoru snímač rozdílového tlaku a načetl uložené chyby. Vedle již známé chyby  P242F se objevila ještě hláška:

P2455 – obvod snímače diferenciálního tlaku – vysoká hodnota

Po příkazu k vymazání paměti závad pak sice původní P242F zmizela, ale P2455 ještě zůstala. Zapojil jsem tedy zpět snímač rozdílového tlaku a ještě jednou zadal pokyn k vymazání paměti. A rázem byla ŘJ bez závad.

 

Dále mne zajímala hodnota přetlaku mezi DPF a motorem/turbodmychadlem. Nastartoval jsem tedy motor a sledoval rozdíl tlaku před a za filtrem pevných částic od začátku, tedy od nuly. Po chvíli se hodnota diferenciálního tlaku ustálila na cca 15-20 mbar při volnoběžných otáčkách. Když jsem ale sešlápl plynový pedál a nastavil cca 3.000 otáček motoru, hodnota rozdílového tlaku plynule narostla až do 120 mbar. Těsně za hodnotou 100 mbar se navíc rozsvítila oranžová kontrolka se symbolem ozubeného kola (viz. obr.). V paměti závad je pak opět objevila chyba P242F.

   

To už byl celkem jasný signál – nedostatečně průchozí filtr pevných částic a z toho plynoucí návrh řešení. Po dohodě s majitelem vozidla byl tedy objednán filtr nový. Ten byl dodán z kategorie výměnného programu, kde se jeho maloobchodní cena pohybuje kolem 10.000 Kč.

 

A ještě jedno doporučení !

Při montáži ´nového´ DPF je třeba se maximálně pojistit proti případné reklamaci. Kromě správné montáže DPF je nutné prověřit všechny oblasti a komponenty, které ovlivňují jeho správné fungování (tj. hlavně úspěšné regenerační cykly), a tak zabránit jeho předčasnému zanesení.

Pro případy reklamace má např. firma Bosal povinný formulář, který je třeba se zákazníkem vzájemně podepsat. Bez tohoto vyplněného formuláře pak firma nebere případné reklamace na vědomí a provádět tyto formality zpětně už nemusí být vždy snadné.

Formulář obsahuje potvrzení jednotlivých úkonů pro zajištění bezvadné funkce DPF. Podle společnosti Bosal se jedná o tyto funkce:

připojení diagnostického přístroje s výpisem chybových kódů, kontrola výfukového systému, katalyzátoru a lamdasondy, kontrola specifikace, hladiny a funkčnosti palivového aditiva, kontrola žhavení, kontrola těsnosti hlavy, komprese motoru a chladicí kapaliny, test vstřikovacích ventilů, kontrola nafty, výměna motorového oleje, kontrola spotřeby a množství oleje, výměna olejového filtru, kontrola vzduchového a palivového filtru, kontrola výkonu turbodmychadla a čidla plnícího tlaku, kontrola průchodnosti DPF tlakových trubek a snímače rozdílového tlaku, kontrola EGR včetně průchodnosti jeho trubek, kontrola HMF, kontrola časování rozvodů…

Dalším důležitým bodem je nastavení nového DPF prostřednictvím diagnostického přístroje, což vlastně obvykle předepisují i obchodní podmínky prodejců filtrů pevných částic: „V případě reklamace je výrobcem požadován výpis o vynulování řídící jednotky. Doklad z diagnostiky o nastavení nového filtru si musí zákazník nechat vystavit v servisu, kde byl filtr montován, a uschovat pro případnou reklamaci! V případě reklamace musí být doložen výpis z diagnostiky s chybovými kódy v den, kdy byla zjištěna závada filtru!“

Závěr:

A jak dopadl tento příběh? No přece šťastně. Už je to více než půl roku a zmíněné vozidlo Ford Focus stále jezdí bez problémů.

Ještě se ale nabízí otázka, zda je lepší diagnostika BOSCH nebo diagnostika DELPHI? Jak vyplývá z uvedeného případu, tak spoléhat se pouze na jeden diagnostický přístroj může být málo. Ale prohlásit, že Bosch je lepší než Deplhi také nelze. Jsou totiž případy, kdy s přístrojem Delphi uděláte víc než Boschem. Čím více techniky, tím širší záběr a vyplnění mezer. V tomto případě může být rozhodující i všem známý systém aktualizací diagnostických programů. Zatímco použitý Bosch byl s aktuální verzí software a přístroj Delphi měl program o dva roky starší …

 


Autor článku:

Miroslav Lucák
prodejce diagnostiky
+420 739 530 703