Obsah:


Vážení obchodní přátelé,

Rádi bychom Vás touto cestou seznámili se vznikem servisního konceptu, jeho základními myšlenkami, principy a cíli. Tyto informace by Vám měly především usnadnit rozhodování v otázce Vašeho členství v našem společném týmu.

Servisní koncept AutoPROFITEAM

pro Vás připravili pracovníci APM Automotive. Naše společnost dodávala od roku 1994 na český a slovenský trh široký sortiment náhradních dílů pro osobní a užitková vozidla.

Možná jste někteří z Vás o naší společnosti neslyšeli v minulosti tak často a v takové míře, jako o jiných národních distribučních společnostech v ČR. Naše společnost se v uplynulých letech mnohem více věnovala propagaci obchodních značek dodávaných výrobků na český trh, než na prezentaci vlastního jména . Jistě Vám nejsou neznámé například brzdové komponenty a díly ATE, podvozkové a motorové díly FEBI a OPTIMAL, tlumiče pérování AL-KO, BILSTEIN, hnací hřídele a manžety SPIDAN, chladící systémy BEHR a VALEO, spojky AISIN hlavně pro asijská vozidla, filtry ALCO a MAHLE a samozřejmě mnoho dalších. Právě výrobky těchto značek patří do našeho základního sortimentu a jsme jejich dovozci pro český a slovenský trh.

Vysoký důraz klademe na dodání přesných a spolehlivých informací o sortimentu a dostupnosti zboží. Komunikace s Vámi probíhá prostřednictvím nejrychlejších a nejpokrokovějších informačních technologií. Veškeré naše zboží lze vyhledávat i objednávat prostřednictvím vlastního elektronického katalogu APM Shop, který je přehledný, srozumitelný a lehce obsluhovatelný pro každého obchodníka i servisní dílnu.

Kde nás najdete?

Servisní koncept AutoPROFITEAM (APM Automotive)

Nádražní 776, 345 06 Kdyně www: https://www.apm.cz/autoprofiteam tel.: +420 379 302 914 tel.: +420 379 302 971 fax.: +420 379 302 950 e-mail: [email protected]

Bližší kontakty

Proč název “AutoPROFITEAM”?

Jednou ze základních myšlenek konceptu je umožnit sdružení pod jednu střechu autoservisům, autoopravnám a obchodníkům s autodíly, kteří jsou profesionály ve svém oboru a chtějí se stát součásí silného týmu. Právě díky této myšlence vznikl název AutoPROFITEAM.

auto + profi + team AutoPROFITEAM Logo

AutoPROFITEAM je …

 • servisní koncept společnosti APM Automotive zaměřený na autoservisy, autoopravny a obchodníky s autodíly
 • chráněná obchodní značka sdružující do silného týmu profesionály z oboru autoopravárenství
 • záruka kvality, odbornosti a profesionality pro každého zákazníka Vašeho autoservisu, autoopravny nebo prodejny s náhradními díly
 • reakce na změny trhu s náhradními díly a jejich systémové a komplexní řešení
 • (vstup ČR do EU, nové zákonné podmínky, bloková výjimka, nové rozdělení trhu, nové možnosti v servisu vozidel a prodeji náhradních dílů, atd.)
 • Vaše šance přežít v silné konkurenci a nových měnících se podmínkách

Pojďme společně …

 • budovat silnou, ekonomicky stabilní a konkurence schopnou síť profesionálních autoservisů
 • prosadit název AutoPROFITEAM jako symbol záruky za poskytování profesionálních autoopravárenských služeb a prodeje kvalitních náhradních dílů
 • flexibilně reagovat na změny trhu s náhradními díly, v autoopravárenství a umožnit každému z Vás podílet se na vývoji našeho společného projektu
 • členům AutoPROFITEAMu pomáhat trvale vytvářet vlastní hodnoty, udržet si stávající klientelu a získávat nové zákazníky – motoristy
 • vytvářet opory v právních nástrahách souvisejících s provozem Vašich autoservisů, autoopraven a prodejen s autodíly
 • kráčet správným směrem a společnými silami si tak zajistit vzájemnou trvalou prosperitu a dostatek spokojených motoristů!

Principy servisního konceptu

AutoPROFITEAM je založen na několika základních principech, podle kterých se rozvíjí, pracuje a profiluje. Každý případný člen tohoto servisního konceptu proto přijímá tyto principy za své a respektuje je.

 • princip vzájemné výhodnosti aktivní spolupráce mezi členy, partnery a APM Automotive přispívá k obchodnímu úspěchu všech zúčastněných
 • princip trvalého vývoje koncept reaguje na aktuální změny a potřeby trhu s náhradními díly a je proto neustále zdokonalován a upravován i na základě Vašich potřeb, požadavků, nároků a zkušeností z praxe
 • princip profesionality a celoživotního odborného vzdělávání AutoPROFITEAM sdružuje výhradně subjekty, kteří jsou profesionály ve svém oboru a mají zájem svou odbornost neustále rozvíjet a zdokonalovat
 • princip vzájemné komunikace a plynulého toku informací APM Automotive má v rámci obchodní spolupráce trvalý zájem na zajištění dokonalé informovanosti všech svých členů, ale současně vyžaduje zpětný tok informací o jejich potřebách, možnostech rozvoje, ale i všech možných problémech
 • princip kvality, záruky za jakost a ekologického jednání APM Automotive, nositel certifikace systému řízení jakosti podle mezinárodních standardů ISO 9001 a ISO 14001, má trvalý zájem, aby členové AutoPROFITEAMu věnovali vysokou pozornost kvalitě a zárukám za jakost svých výrobků a služeb. Členové servisního konceptu jednají tak, aby nebyly porušovány obecné ekologické zásady a normy.
 • princip právního jednání Nabídka zboží a služeb a vzájemné obchodní vztahy členů, partnerů a autora konceptu jsou založeny na výhradně čistých právních základech
 • princip nezávislosti členové i partneři AutoPROFITEAMu neztrácejí svoji vlastní suverenitu, zachovávají si nezávislost a nejsou omezováni ve svých jiných činnostech, pokud nejsou v rozporu s obecným právem a solventními vztahy v rámci tohoto servisního konceptu

Vše pro Vaši jistější budoucnost

AutoPROFITEAM přináší svým členům různé formy nadstandardní spolupráce, ať už se jedná o exkluzivní nabídky partnerů při nákupu jejich zboží nebo využití jejich služeb, o možnosti školení a přístupu k aktuálním odborným informacím nebo o motivační bonusový systém. Některé základní výhody jsou podrobněji popsány níže a podle principu trvalého vývoje konceptu se nabídka stále rozšiřuje tak, aby zcela uspokojila potřeby všech členů AutoPROFITEAMu.

přístup k aktuálním odborným a obchodním informacím

 • materiály pro podporu prodeje a nejnovější technické informace přímo od výrobců náhradních dílů
 • elektronický vyhledávací katalog APM Shop
 • technická data pro údržbu a opravy motorových vozidel prostřednictvím programu APM Tec
 • přímá vazba na partnery projektu
 • komplexní diagnostické poradenství
 • poradenství v oblasti garážového vybavení a nářadí
 • možnost užšího zaměření servisu na segment brzd (Brzdové centrum), podvozky (Podvozkové centrum) a klimatizace (Climatic centrum)
 • okamžitá technická informační podpora – HOT LINE

celoživotní odborné vzdělávání

 • účast v systému celoživotního vzdělávání probíhajícího ve špičkových vzdělávacích zařízeních a prostřednictvím profesionálních lektorů

marketingová podpora

 • masivní a cílená reklama a propagace servisního konceptu AutoPROFITEAM prostřednictvím celoplošných i regionálních médií, prezentace každého člena na společných internetových stránkách www.autoprofiteam.cz
 • práce, obchodování a vystupování pod jménem silné mezinárodní skupiny autoservisů a distributorů náhradních dílů je zárukou kvality Vašich služeb a novou šanci při oslovování koncového zákazníka – motoristy
 • trvalé působení a vliv na postoje a vnímání obchodního jména AutoPROFITEAM motoristou

využití partnerských výhod

 • zvýhodněné obchodní podmínky při odběru zboží a služeb od smluvních partnerů AutoPROFITEAMu

právní servis

 • jednotné servisní standardy a předpisy eliminují rizika postihů a konfliktů s kontrolními orgány státu, měst a obcí
 • servisní koncept Vám pomáhá řešit problémy spojené s právními vadami a službami k výrobkům, které jsou v obchodním sortimentu společnosti APM Automotive

bonusový systém

 • motivační bonusový systém přidělování bodů za realizované odběry zboží a možnost využití těchto bodů při financování produktů a služeb nabízených v bonusovém katalogu

Formy členství

V servisním konceptu AutoPROFITEAM jsou možné 3 typy členství.

Base

 • je určen výhradně pro profesionální autoservisy a autoopravny, které se chtějí stát součástí silného týmu

Distributor

 • je určen pro obchodníky s autodíly, kteří mají vlastní logistickou síť a chtějí se stát skutečným obchodním článkem v silné skupině odborníků

Solo

 • tento druh smlouvy je určen zejména pro partnery projektu

Požadavky a podmínky členství (obecné)

 • důraz na kvalitu poskytovaných služeb a použitých dílů
 • zájem a účast na seminářích a školeních v systému celoživotního odborného vzdělávání
 • kultivovaný vnější i vnitřní vzhled provozovny
 • smysl pro loajalitu, sounáležitost s projektem a týmovou práci
 • aktivní připojení k internetu
 • odpovídající počítačové vybavení
 • zajištění zpětného toku informací
 • platební disciplína a solventnost

Požadavky a podmínky členství (podle typu členství)

Base

 • odběr zboží u APM Automotive nebo u AutoPROFITEAM – Distributora za minimálně 35 000,- Kč bez DPH měsíčně

Distributor

 • odběr zboží u APM Automotive za minimálně 200 000,- Kč bez DPH měsíčně
 • vlastní logistická síť

Solo

 • veškeré požadavky a podmínky členství pro typ smlouvy Solo jsou zcela individuální.

Jak se stát členem?

 • Kontaktujte nás e-mailem na [email protected]
 • po domluvě proběhne návštěva Vaší provozovny
 • v případě dohody mezi oběma stranami podepíšete příslušnou smlouvu o obchodní spolupráci
 • a stanete se součástí našeho týmu

Závěrem

Váš zájem o tuto servisní síť nás velmi těší a věříme, že AutoPROFITEAM je právě to, co jste hledali. Jestliže Vás oslovil tento servisní koncept a chcete se stát jeho členy, kontaktujte nás e-mailem na [email protected]