Partnerská spolupráce v projektu IQ INDUSTRY v Libereckém kraji

Partnerská spolupráce v projektu IQ INDUSTRY v Libereckém kraji. Programu podpory a spolu-zodpovědnosti za rozvoj odborného školství ČR.

Cíl spolupráce: systém partnerské spolupráce sociálních partnerů zastoupených Svazem průmyslu a dopravy – komisí pro LZ, Sdružením automobilového průmyslu, Vzdělávací agenturou Kroměříž, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Hospodářským výborem PS PČR, Asociací krajů ČR, firmami a úřady práce Středočeského kraje. Projekt IQ Industry vychází ze zkušeností projektu IQ Auto, rozšiřuje jeho klíčové aktivity a vytváří komplexní podmínky spolupráce průmyslových firem s jejich sektorem odborného školství a úřady práce ve spolupráci se zřizovateli škol a zaměstnavatelskými svazy.

107

Projekt: IQindustry Auto projektu: Vzdělávací agentura Kroměříž Účastníci:

  1. Firma: APM Automotive s.r.o., Nádražní 104, 345 06 Kdyně APM Logo_R_s dovetkem
  2. Škola: Integrovaná střední škola, příspěvková organizace, Dr. Farského 300, 512 11 Vysoké nad Jizerou ISŠ Vysoké nad Jizerou
  3. Úřad práce: Úřad práce v Semilech, Bořkovská 572, 513 01 Semily Úřad práce Semily

Jeho hlavním cílem je prosadit společnou politiku náboru 15letých žáků SŠ ke studiu na vybraných středních odborných školách a nové formy výcviku a vzdělávání učitelů, žáků a studentů těchto škol podle praktických zkušeností průmyslových firem v odborné gesci Sdružení automobilového průmyslu. Vlastní realizací se projekt stává nástrojem podpory technického odborného školství v České republice a zakládá podmínky pro vzdělávání mladé generace. Z uvedeného důvodu je jeho realizace součástí regionální politiky lidských zdrojů Libereckého kraje, průmyslových firem a úřadů práce na jeho území.

Role AutoPROFITEAMu v projektu:

  1. Předkládání odborných témat z oblasti zaváděných inovací k jejich akreditaci na MŠMT.
  2. Realizaci odborných seminářů pro učitele odborných předmětů a praktického vyučování na témata nových technologií, nových výrobků a metod práce
  3. Realizaci odborných seminářů pro řídící pracovníky partnerské školy a vedoucí pracovníky partnerského úřadu práce podle vzájemné dohody
  4. Realizaci odborných seminářů na témata EVVO (ochrana vod, půdy a ovzduší ve firmě, resp.nakládání s odpady)
  5. Realizaci odborných seminářů pro výchovné poradce vybraných škol podle vzájemné dohody
  6. exkurze žáků, studentů a učitelů na vybraná pracoviště firmy
  7. organizaci dlouhodobých stáží učitelů k prohloubení jejich kvalifikace a prosazování inovací do školních vzdělávacích programů

Dále se firma podle dohody může podílet na vybavení školy učebními pomůckami, spolupracovat na ¨školské odborné činnosti, účastnit se činnosti ve zkušebních a maturitních komisích nebo na přípravě talentovaných žáků a studentů ke studiu na technických universitách. Výsledky této spolupráce firma propaguje v regionálním tisku.