Pierburg – reklamační protokol

Při případných reklamacích dílů značky PIERBURG dodaných společností APM Automotive je velice důležité spolu s reklamovanou součástkou zaslat i vyplněný reklamační protokol. Ten je základním předpokladem pro úspěšné a včasné vyřízení reklamace vadného nebo poškozeného dílu.

A protože výrobce požaduje co nejvíce informací, aby mohl závadu správně posoudit a zjistit její příčinu, je potřeba do formuláře vyplnit nejen podrobnosti o závadě, ale také o voze, v němž byl díl namontován. Výrobce přitom upozorňuje, že bez obdržení potřebných informací daných tímto protokolem nemůže zaručit dobu nezbytně nutnou k vyřízení Vaší reklamace.


Protokol je určen vždy pouze pro jeden reklamovaný díl: