iso_kvalita_jakostKvalita služeb a zboží patří mezi prvořadé cíle naší společnosti. Vrcholové vedení zabezpečuje, aby politika kvality odpovídala záměrům organizace, byla v souladu s politikou bezpečnosti práce a s politikou environmentálního managementu. Zahrnuje osobní angažovanost a kvalitu při plnění požadavků k neustálému zlepšování efektivnosti integrovaného systému. Je sdělována a pochopena v organizaci a přezkoumávána z hlediska kontinuity a vhodnosti. Vedení společnosti se plně ztotožňuje s příslušnými ustanoveními normy ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN ISO 14001:2005.

Na základě toho byla stanoven tato politika kvality:

  • seriózní a partnerská spolupráce útvarů společnosti se zákazníky se zaměřením na uspokojování požadavků zákazníků ohledně kvality, rychlosti a přesnosti dodávek
  • dodržování platné legislativy a souvisejících zákonů a norem včetně požadavků na ochranu životního prostředí
  • plnění požadavků systému managementu kvality
  • podpora všech dílčích procesů, jejich monitorování a neustálé zlepšování, včetně udržování a rozvíjení vědomí pracovníků cílených zácvikem a školením a sdělováním politiky kvality všem zaměstnancům i veřejnosti
  • optimální zajišťování a využívání potřebných zdrojů
  • vyžadování požadované úrovně jakosti na straně dodavatelů a upřednostňování prevence před odstraňováním následků
  • pravidelně ověřovat funkčnost systému
  • touto schválenou a vyhlášenou politikou kvality se vedení společnosti zavazuje neustále zlepšovat zavedený systém a poskytovat veškeré zdroje potřebné pro naplnění Politiky a cílů kvality

Na vytvoření dlouhodobého partnerského vztahu se zákazníkem se podílejí všichni pracovníci společnosti. Proto jsou svým vedením průběžně informováni o firemních záměrech i způsobech jejich realizace, aby tak pochopili všechny aspekty a mohli stále pracovat na naplňování záměrů společnosti.


Všichni zaměstnanci společnosti APM Automotive s.r.o. jsou odpovědni za plnění této politiky kvality.