Přehrávání ŘJ umí být i záludné

Závady na vozidlech vznikají z mnoha různých příčin a někdy k nim bohužel svojí nezodpovědností přispěje také samotný majitel vozu (ať už ten současný nebo hůře bývalý). Právě to platí i pro případ, se kterým jsem se v různých variantách v praxi setkal už několikrát. Vždy to přitom začalo podobně: zákazník přijel do servisu s vozidlem evidentně v nouzovém režimu, po napojení diagnostického přístroje ale byla paměť závad prázdná…

 

Vozidlo: FORD FOCUS 1.6 TDCI – 80 kW (r. v. 2008), řízení motoru BOSCH EDC16C34

Příznaky: Vozidlo v nouzovém režimu, řídící jednotka motoru omezuje otáčky cca na 3.000 a výkon na zhruba 30%. V paměti závad chyb je ale “0”. Majitel vozu přitom uvádí, že po dobu co jej vlastní – cca dva roky – jezdil bez problémů, až najednou a z ničeho nic …

 

Jde se do akce:

Popsané příznaky a mnohaleté zkušenosti mě vedly celkem jasným směrem. Pro ujištění jsem ještě odpojil snímač rozdílového tlaku (DPF) a zkusil znovu načíst závady řídicí jednotky. Opět nic. Navíc ŘJ neviděla ani odpojenou váhu vzduchu, klapky v sání a další. Vizuální kontrola výfukového potrubí pak můj předpoklad potvrdila. Z vozidla byl odstraněn filtr pevných částic (DPF) a software řídicí jednotky byl nějakým způsobem upraven.

  

Odstraněný DPF filtr a řídicí jednotka Fordu Focus 1.6 TDCI

K dořešení takového případu vedou prakticky jen dvě hlavní cesty a zároveň otázky na zákazníka, který by měl být s každou z nich dostatečně seznámen a jednu si vybrat. Třetí možnou variantu spočívající v dlouhodobém sledování parametrů, měření osciloskopem a případně pokusných výměnách jednotlivých komponentů jsem rovnou vyloučil.

 

Takže se nabízelo:

  1. Přehrání software ŘJ do originálního stavu, diagnostika a odstranění závady, nahrání zpět původní software ŘJ s vyřazeným DPF

Tato varianta je levnější, má ale značné mínusy. Tím hlavním je, že bez DPF zůstává vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a dají se předpokládat komplikace při pravidelných kontrolách v rámci SME a STK. Další problémy mohou v budoucnu nastat při další závadě, která se opět nebude ŘJ hlásit a v její paměti bude jen nula. Tím se může celý příběh znovu opakovat.

 

  1. Přehrání software ŘJ do originálního stavu, diagnostika a odstranění závady, namontování nového DPF, kontrola, doplnění a diagnostické nastavení systému aditiv (eolys) a celková diagnostika vozidla

Toto řešení je sice dražší, ale díky navrácení DPF bude vozidlo způsobilé k provozu. Další výhodou je i zhodnocení vozidla pro případný další prodej a především lze předpokládat, že řídicí jednotka se už bude chovat správně i v oblasti chybových kódů (DTC).

 

Zákazník nakonec přistoupil k dražší variantě. Po přehrání software ŘJ do originálního stavu byla v paměti závad ŘJM uložena chyba: ´řízení doby žhavení – chybná funkce´. Výměnou žhavicích svíček pak byla příčina nouzového režimu odstraněna. Pak byl do vozu opětovně namontován nový filtr pevných částic, provedena celková diagnostika a vozidlo bylo předáno zákazníkovi. Už je tomu zhruba rok a Focus jezdí bez problémů.

 

Přehrávání SW

Problematika přehrávání software EPROM v řídících jednotkách motorů a přístup k originálním datům odkrývá nové a stále žádanější téma.

V autorizovaném servisu se při žádosti o přehrání ŘJM opraveným originálním softwarem zákazník často setká s odmítnutím. Důvodem bývá především obava, že se průběh programování přeruší, což může způsobit z jejich pohledu fatální chybu ŘJM, která se tak stane nepoužitelnou.

Některé servisy zase nechávají zákazníka v zakázkovém listu podepsat, že případné vzniklé škody způsobené chybou během programování si hradí sám (obvykle tím, že bude dodaná nová ŘJM). Dalším omezením může být i skutečnost, že když není k aktuální verzi software vyšší (novější) verze, nedojde vůbec k programování. Tento proces zpravidla probíhá online. Pro autorizovaný servis je nejjednodušší nabídnout zákazníkovi novou řídící jednotku motoru se závěrem, že ta s vypnutým filtrem pevných částic je poškozená.

Na druhou stranu jsou dnes na trhu kvalitní přístroje umožňujících přehrání obsahů dat v řídících jednotkách (EPROMM, EEPROM, MIC) a to i s podporou jejich výrobců nabízejících, kromě jiného, právě ty zmíněné ´originály´. Stačí odeslat vyčtený obsah a proti tomu obdržet formát dat, který lze bez obav programovat. Tím se eliminuje riziko znefunkčnění ´mozku´ motoru.

 

Odstrašující případ (na ukázku):

Zmíněné vozidlo Ford přijede do autoservisu, který má nějakým způsobem zkušenost s přehráváním dat v ŘJM. Vlastní poměrně rozšířenou techniku = čínskou kopii s omezenou databází originálních a upravených (´načipovaných´) dat. Software je schopný vyčíst a zapsat. Analyzovat ho dokáže pouze na základě identifikace. Chybí zde jakákoliv další kontrola obsahů, parametrů, formátů a kontrolních součtů.

Z uvedeného vozidla mechanik vyčte software: EDC16C34, velikost 2048 kb, identifikace verze software 1037391374. A protože má k dispozici software se stejnou identifikací ověřenou v programu pro zjištění identifikačního čísla (schéma 1), zajásá: “Hurá, mám originál a jdu přehrávat.”

Zápis dat do ŘJM je dokončen hlášením ´OK´, vozidlo však nejde nastartovat. Jak to? Co se stalo? Nahraje tedy zpět, co vyčetl. Zápis původních dat do ŘJM je rovněž dokončen zdánlivě v pořádku (´OK´), vozidlo však stále nejde nastartovat.

To je bohužel celkem obvyklý scénář podobných pokusů o přehrávání software, po kterém autoservis se svojí technikou skončí a zůstává jen nepojízdné vozidlo s nefunkční řídící jednotkou motoru.  

 

Rozklíčování a vyřešení případu

Základem je, že některé čínské kopie techniky pro přehrávání dat nedokážou správně ukončit zápis, v tomto případě konkrétně do ŘJ EDC16C34 (FORD).

 

To potvrzuje i porovnání obsahů jednotlivých souborů:

A) – FORD FOCUS 1,6 TDCI_ EDC16C34_1037391374_NAŠE_FAPOFF (software, se kterým přijelo vozidlo do autoservisu – vyřazen DPF, nouzový režim, DTC 0)
B) – FORD FOCUS 1037391374_ÚDAJNÝ_ORIGINAL
C) – FORD FOCUS 1,6 TDCI_ EDC16C34_1037391374_SPRÁVNÝ_ORIGINÁL (z mé databáze, nebo lze získat od podpory výrobců přístrojů pro práci s pamětmi řídících jednotek)

Porovnání souborů A a B (schéma 2 a 3) – Nalezeno 959 rozdílů, to je příliš mnoho. Verze software 1037391374 se shoduje pouze na prvním řádku s identifikací základní platformy. To je právě ten řádek, na který si program pro určení identifikace sáhl a určil shodu. Na ostatních třech řádcích s identifikací verze software se u souboru B neshoduje identifikační číslo. Číslo 1037399616 naznačuje, že se jedná o novější verzi. Software EPROM (FLASH), který si v autoservisu dohledali a určili jako originál, tedy nemůže ve zmíněném vozidle fungovat, protože EEPROM a MIC (procesor) s ním nedokážou funkčně komunikovat.

Porovnání souborů A a C (schéma 4) – Zde je počet nalezených rozdílů pouze 38. Jedná se o typicky upravené partie jednoho z programů, který řeší zrušení kontroly funkce DPF. Příkladem jsou části přepsané v softwaru na hodnotu 0 a 20. Dalším důkazem, že software C bude na vozidle fungovat, je shoda identifikace na všech čtyřech řádcích.

A teď to nejjednodušší na závěr. Beru do ruky produkt SuperVAG FLASH, vložím náš soubor C do adresáře ve správném formátu (.bin), zapnu zapalování, vyberu datovou náplň a stisknu v programu tlačítko ´Zápis FLASH´. Po cca 15 minutách naskočí hlášení ´Zápis dokončen v pořádku´. A vozidlo jde nastartovat! Jako z pohádky. Prověření parametrů a zkouška odpojením komponentů v souvislosti s hlášením chyb byla pozitivní = závada úspěšně vyřešena. Kdyby se zmíněný autoservis chtěl z této šlamastiky dostat s pomocí značkového servisu, tak by majitel vozidla zbytečně platil nejen nový filtr pevných částic, ale také novou řídící jednotku.

 

Doporučení:

Pokud chcete ve vašem autoservisu umět řešit i tuto oblast (= ´přehrávání ŘJ´), pořiďte si raději originální přístroj s podporou výrobce. Z českých produktů stojí za zmínku např. SuperVAG FLASH od firmy HR Carsoft, který mimo standard dokáže u vozidel VW Group pracovat i se specifickými formáty originálních souborů. Ze zahraničních přístrojů jsou to například Galleto, Kess, CMD, MPPS …


Autor článku:

Miroslav Lucák
prodejce diagnostiky
+420 739 530 703