Nabízíme pro Vaši firmu několik modulů:

PRIVÁTNÍHO ŠKOLENÍ DIAGNOSTIKY


Datum: dle domluvy
Začátek: 09:00 – 13:00
Odborný konzultant – lektor: Miroslav LUCÁK, Vladimír MÍČA, František VANĚK  (podle působnosti v ČR)

Miroslav Lucák
prodejce diagnostiky
+420 739 530 703
Vladimír Míča
prodejce diagnostiky
+420 739 530 761
František Vaněk
prodejce diagnostiky
+420 739 530 834

 

Forma školení: seminář s praktickým měřením
Cíle školení: Přesvědčit o potřebě používání diagnostických přístrojů při údržbě a opravách vozidel. Předvést rozsah a možnosti měření a prakticky na vozidle dokázat efektivitu a snadnost použití přístrojů. Prověřit úroveň znalostí Vašich zaměstnanců, proškolit a doporučit další vzdělávání.
Počet účastníků: max. 10
Určeno pro: zákazníky APM Automotive a jejich zaměstnance
Místo školení: si určí majitel firmy, (standardní stání vozidla na dílně s odsáváním výfukových plynů)

Cena s DPH: max. do 15 000,- Kč (bez DPH), cena se předem domluví s OZ nebo s diagnostikem:

 • splatnosti faktury na jeden měsíc nebo
 • splatnosti faktury na dohodnutý počet měsíců nebo
 • bonusová smlouva na odběr (pokud zákazník splní stanovený odběr, faktura za školení se stornuje nebo
 • člen AutoPROFITEAMu zaplatí za školení benefit body
   

Objednávka:
Objednávka ke stažení – formát doc (WORD)


Přehled modulů:

1. ZDIAG – xxxx ( – BOSCH, – DELPHI, – ATAL, – TEXA, – VAG, – SUPER VAG, – GUTTMAN) – základní školení na obsluhu diagnostických zařízení

Obsah:
• Obeznámení s přístrojem,
• Pomůcky a doplňky k přístroji – zařízení
• Přehled funkcí přístroje
• Měření základních veličin, komunikace s ŘJ :
– Identifikace řídící jednotky
– Paměť závad, chybové hlášení
– Paměť závad, okolnostní podmínky
– Různé interpretace přístrojů
– Příklady chybových hlášení a skutečných příčin
– Bloky naměřených hodnot, parametry, příklady závad, analýza
– Funkce základního nastavení
– Funkce diagnózy akčních členů
– Funkce kódování
– Přizpůsobení, Login a Readinesscode
– Diagnostika EOBD
– Adaptace – krátkodobá, dlouhodobá, aditivní, multiplikativní adaptace

Cílem školení je seznámení se základními funkcemi na diagnostických zařízení. Zároveň využití potenciálu zařízení.
Účastník si po zaškolení sám vyzkouší v praxi na vozidle jednoduchá měření

2. PDIAG – xxxx ( – BOSCH, – DELPHI, – ATAL, – TEXA, – VAG, – SUPER VAG, – GUTTMAN) – pokročilé školení na využívání dalších funkcí diagnostických zařízení

Obsah:

 • Využití technických dat- interní, externí
 • Vyhledávaní závad (analýza ) s pomocí bloků naměřených hodnot a dalších přístrojů
 • Vyhledávaní závad (analýza ) s pomocí dalších přístrojů (multimetr, odporová dekáda, podtlaková pumpička, simulátory, testery …
 • využití dalších funkcí

Cílem školení je seznámení s pokročilými funkcemi na diagnostických zařízení. Zároveň využití potenciálu zařízení.
Účastník si po zaškolení sám vyzkouší v praxi na vozidle …_? Ještě doplníme

 

3. OSCILO – ZÁKL – školení na osciloskop

Obsah:

 • Přehled osciloskopů na trhu
 • Obeznámení s vybraným osciloskopem, jeho možnosti a základní funkce
 • Pomůcky a doplňky k přístroji – zařízení
 • Bezpečnost a zacházení s přístrojem
 • Příprava přístroje k měření
 • Přehled základních znalostí obsluhy osciloskopu
 • Přehled základních komponentů systémů vozidla, na kterých se dá měřit
 • Ukázka a měření elektrických veličin
 • Ukázka měření neelektrických veličin
 • Uchovávaní a vyvolávaní dat z paměti přístroje

Cílem školení je seznámení s možnostmi měření elektrických i neelektrických veličin (tlak, teplota, proud, napětí)
Poznáním osciloskopu se rozšiřují možnosti o diagnostiku složitějších oprav.

 

4. OSCILO – POKRO – školení na osciloskop

Obsah:
• Ukázka a měření elektrických veličin
• Ukázka měření neelektrických veličin
• Uchovávaní a vyvolávaní dat z paměti přístroje
• Analýza průběhů k určení závady
• Vzorové průběhy

Cílem školení je seznámení s možnostmi měření elektrických i neelektrických veličin (tlak, teplota, proud, napětí)
Poznáním osciloskopu se rozšiřují možnosti o diagnostiku složitějších oprav.

5. SYSTÉM – xxxx ( DPF, CR, PD, TDI….) – školení na systémy vozidla

Obsah:

 • Základní charakteristika vybraného systému, jaká auta ho mají
 • Výhody a nevýhody, slabá místa systému
 • Rozebrání funkce komponentů systému
 • Měřící body a ideální hodnoty, průběhy
 • Měření za různých režimů
 • Analýza naměřeních hodnot
 • Případy z praxe (AD Blue, SCR, AGR, EOLYS a další)

Účastník školení bude seznámen se základním principem systému a následné možnosti využití v praxi. Problematika systémů DFP se čím dál více diskutuje a řeší si optimální řešení při opravách (poměr cena vozu x náklady na opravu). Čištění DPF – metody (suché a mokré cesty), nastavení hlášení servisu na vozidle apod.

Logo AutoPROFITEAM

 


V případě jakýchkoliv nejasností volejte:

Ing. Ján Pančík
vedoucí oddělení Vzdělávání a projekty
+420 739 530 762