Projekt DPV (2006-08)

Během 21 měsíců realizace projektu byly připraveny a alespoň částečně pilotně odzkoušeny 2 vzdělávací programy pro MECHANIKY a TECHNIKY v autoopravárenství s celkovou účastí 427 pilotně proškolených osob s 19,5% účastí mechaniků (automechaniků atd.), 33 % techniků (např.majitelů větších firem, prodejců) a 47,5% AM+T (majitelů malé firmy).

1 2

Název projektu:

Další profesní vzdělávání pro autoopravárenství a dopravu

Operační program: Operační program Rozvoje lidských zdrojů Název priority: Rozvoj celoživotního učení Grantové schéma: Rozvoj kapacit dalšího vzdělávání Stručný obsah projektu

 • Tvorba dvou pilotních programů pro pracovníky z praxe – mechaniky a techniky
 • Úsek Dalšího profesní vzdělávání začlenit do organizační struktury školy
 • Sběr informací z praxe a jejich následná analýza
 • Příprava vzdělávacího programu pro úsek DPV po skončení projektu

Důvody pro zpracování projektu

 • Vytvořit potřebné zázemí a strukturu výukových aktivit
 • Zajistit dostupnost potřebných odborných vědomostí a dovedností pro širokou profesní veřejnost
 • Prostřednictvím modulárního systému připravit účastníky projektu na možnost certifikace profesní kvalifikace a zvyšování specializace

Cílová skupina

 • Profesní sdružení
 • Vzdělávací a poradenské instituce
 • Odborníci z výzkumných pracovišť
 • Zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců

Rizika projektu

 • Nezájem cílových skupin
 • Nepochopení faktu,že školicí činnost je služba
 • Nevhodné formy informovanosti
 • Nesprávné vyhodnocení školicích potřeb
 • Nevhodné metody výuky
 • Neodpovídající rozsah školicích aktivit
 • Výběr nevhodných lektorů a školitelů

Výstupy projektu

 • Přesvědčit odbornou veřejnost o potřebnosti celoživotního vzdělávání
 • Využít primární zdroje informací k modifikacím vzdělávacích programů
 • Vytvoření vzdělávacích modulů prostupných horizontálně i vertikálně včetně metodiky, obsahu,organizace atd.
 • Vytvořit úsek Dalšího profesního vzdělávání na SPŠD Plzeň

Pilotní školení ověřila různé formy provádění, podmínky pro konání a způsoby organizace vzdělávacích akcí. Jejich cílem bylo zjistit potřebné technické zázemí pro jednotlivá témata vzdělávacích modulů, rozsah vyučovací jednotky a vyzkoušení různých lektorů i vzdělávacích institucí. Výběr témat probíhal na základě dotazníkového šetření a podle možností na trhu vzdělávacích služeb – u některých témat je problém získat lektora ve vhodné kvalitě za odpovídající (přijatelnou) cenu. Na některá témata na trhu lektoři neexistuji, respektive jejich činnost je podmíněna objemem odebraného zboží z mateřské firmy. Tuto podmínku střední škola nemůže bez spolupráce s partnerskou firmou naplnit. Vzdělávání se zúčastnili 113 pracovníků ze 43 firem z oboru autoopravárenství a dopravy. Polovina firem se zúčastnila 1x, průměrně byla firma na pilotním vzdělávání zastoupena 2 – 3x během celého období, což odpovídá i výsledkům dotazníkového šetření k otázce potřeby vzdělávání během roku. Vzdělávání proběhlo na 32 vzdělávacích akcích a jedné odborné konferenci. Foto galerie na http://www.dopskopl.cz