Tento reklamační řád upravuje způsob, jakým mohou kupující uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží ve vztahu ke společnosti Swiss Automotive Group CZ s.r.o.

Formulář ke stažení pro vyřizování reklamací a vratek u společnosti APM Automotive s.r.o.


Při případných reklamacích dílů značky PIERBURG dodaných společností APM Automotive je velice důležité spolu s reklamovanou součástkou zaslat i vyplněný reklamační protokol. Ten je základním předpokladem pro úspěšné a včasné vyřízení reklamace vadného nebo poškozeného dílu.

A protože výrobce požaduje co nejvíce informací, aby mohl závadu správně posoudit a zjistit její příčinu, je potřeba do formuláře vyplnit nejen podrobnosti o závadě, ale také o voze, v němž byl díl namontován. Výrobce přitom upozorňuje, že bez obdržení potřebných informací daných tímto protokolem nemůže zaručit dobu nezbytně nutnou k vyřízení Vaší reklamace.

Protokol je určen vždy pouze pro jeden reklamovaný díl!

V případě reklamace řetězové sady je pro řádné přijetí reklamace do společnosti APM Automotive s.r.o. nutno doložit:

  • reklamovaný díl
  • min. 0,2 l oleje z poškozeného motoru
  • vyplněný reklamační protokol (ve všech bodech)
  • doklad prokazující koupi zboží
  • doklad o odborné montáži (zakázkový list z prvotní/předchozí montáže)

V případě poškození souvisejících dílů a následné náhrady škody za opravu je nutné k výše uvedenému ještě doložit:

  • fakturu (proforma fakturu) za následnou opravu s kompletním rozpisem dílů + doložení všech poškozených (fakturovaných) dílů, které byly reklamovaným dílem poškozeny.
  • podepsanou Dohodu o provedení záruční opravy (dohodu zajistí pobočka či OZ)

Nebudou-li doloženy výše uvedené podklady, nebude reklamace přijata. Žádný dodavatel/výrobce nepřijímá reklamace bez kompletních potřebných dokladů.

Dle požadavků výrobců, kteří dodávají naší společnosti kompresory klimatizace je v montážním návodu uvedeno, že při montáži nového kompresoru je nutné vyměnit sušič klimatizace, expanzní ventil a provést vypláchnutí / vyčištění klimatizačního systému.

Z výše uvedeného důvodu je nutné s reklamovaným kompresorem zaslat i písemný doklad prokazující výměnu souvisejících dílů vč. vypláchnutí / vyčištění systému.Reklamovaný kompresor klimatizace je nutno dodat zazátkovaný záslepkami (pro posouzení zbytkového oleje). V případě, že nebudou požadované doklady zaslány společně s reklamovaným kompresorem, bude reklamace bez posouzení zamítnuta a vrácena zpět. 

Pozn: montážní návod je přiložen v každém balení s novým kompresorem