Reklamační řád

Tento reklamační řád upravuje způsob, jakým mohou kupující uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží ve vztahu ke společnosti APM Automotive s.r.o.