Testovací preventivní akce APM Automotive + Policie ČR

Nově navázanou spolupráci AutoPROFITEAMu s Policií ČR otestovala 14. dubna dopravně bezpečnostní akce v Domažlicích. “Pilotní akce dlouhodobého projektu, na které se podílelo také město Domažlice, byla zaměřena na preventivní kontrolu stavu motorových vozidel. Řidiči projížděli pěti stanovišti, a zatímco policisté jim kontrolovali povinnou výbavu a měřili radarem rychlost, kterou si pak mohli porovnat s údaji na tachometru, odborníci z APM Automotive se zaměřili na technický stav,” říká mluvčí domažlického policejního ředitelství Vladislava Čejková.

01

Termín akce byl zvolen záměrně na měsíc duben, kdy začíná motoristická sezóna a mnozí majitelé vyjíždí na silnici po letošní poměrně dlouhé zimě. Místo bylo vybráno tak aby nerušilo běžný provoz ve městě a současně poskytlo nezbytné prostory. Vedle představitelů policejního vedení měli o modelovou preventivní akci velký zájem i zástupci ministerstva dopravy. Ing. Svatopluk Burian (vedoucí oddělení kontroly vozidel v provozu a státního odborného dozoru) a ing. Jiří Kánský (ředitel centra služeb pro silniční dopravu), stejně jako šéfové STK Krásná Lípa a STK Trutnov spadajících přímo pod ministerstvo totiž měli poprvé možnost vidět stav vozového parku jinde než v STK. A výsledky měření byli poměrně zaskočeni…

Statistické údaje z různých měřících přístrojů totiž nebyly nijak příznivé, což potvrdil také Josef Polák, šéf AutoPROFITEAMu, jehož specialisté při akci využili řadu diagnostických přístrojů ze svého sortimentu. „Nejdůležitější částí byly mobilní stanice technické kontroly a tester tlumičů zapůjčené společností Atal Tábor. Právě ty poskytly motoristům informace o stavu jejich vozidel a nám i našim partnerům cenné statistiky. Např. tester tlumičů odhalil závady u 40% vozů a měřením v mobilní STK neprošla téměř polovina z otestovaných aut. Varující je také vysoké procento vozů s nevyhovující brzdovou kapalinou. Alespoň minimální bod varu 180°C nemělo zhruba 70% aut, když výjimkou nebyly ani hodnoty kolem 120°C,“ vypočítává Polák s tím, že měření brzdové kapaliny bylo prováděno přístrojem Ate BFT 320, který jako jeden z mála testovanou kapalinu opravdu uvádí do varu. Výsledky všech zdarma prováděných měření i se servisními doporučeními pak motoristé získali v podobě praktických visaček, se kterými se mohou setkávat také v partnerských servisech AutoPROFITEAMu.

Při akci bylo zkontrolováno celkem 229 převážně soukromých automobilů kategorie M1 a N1. Jednalo se většinou o rodinné vozy s rozdílným datem výroby a preventivní akce potvrdila očekávaný zájem jejich majitelů, kteří si mohli ověřit technický stav bez nebezpečí sankcí vyplývajících z případných závad. Důležitým poznatkem byly naměřené hodnoty bodu varu brzdové kapaliny a účinnost tlumičů pérování. Jedná se o parametry, které zásadním způsobem ovlivňují bezpečnost provozu každého automobilu, ale jejich kontrola není při provádění STK legislativně nařízena a tudíž se neprovádí. Mnozí řidiči přitom byli překvapeni skutečným stavem naměřených hodnot i možnými katastrofickými důsledky. Všem pak byly doporučeny nejbližší servisy AutoPROFITEAMu pro odstranění těchto závad.

Rekapitulace naměřených hodnot