APM odebírá zpět od zákazníků staré díly za zboží, k němuž byla při prodeji fakturována záloha, při splnění některých podmínek.

Odesílání:

Tyto staré díly lze odeslat zpět do APM Automotive s.r.o.podobně jako vracené zboží s vyplněnou Průvodkou vraceného zboží (zelený tiskopis APM) s uvedením, že se jedná o starý díl. V údaji „označení zboží“ musí být uvedeno č. zboží, ne číslo zálohy. Prosíme o vystavení samostatné průvodky pro staré díly odděleně od vraceného zboží.

Požadavky dodavatelů:

  • podmínky dodavatelů pro vracení starých dílů k repasi uvádíme níže.
  • dobropis kupujícímu může být vystaven pouze při splnění všech uvedených podmínek.
  • v APM Automotive se vraceným zbožím a přejímkou starých dílů zabývají přejímací technici na tel. čísle +420 379 302 917.

Těšíme se na dobrou spolupráci s Vámi.

Podmínky vrácení starých dílů :